حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مدیریت طرحهای عمرانی    
نمابر: 2607    ای‌میل: omrani[at]znu.ac.ir
مدیر فنی و نظارت بر طرح های عمرانی

علیمحمدی - علیرضا
mohammadi.alireza[at]znu.ac.ir
2366
اداره نظارت بر طرحهای عمرانی            
رئیس اداره نظارت طرح های عمرانی

تاران - رضا
taran.reza[at]znu.ac.ir
2550
مسئول دفتر و دبیرخانه دفتر عمرانی

مهدیون - صادق
omrani[at]znu.ac.ir
2607
کارشناس عمران

سیفی راد - داوود
seyfirad.davood[at]znu.ac.ir
2752
کارشناس معماری

رحمانی - سعید
s.rahmani66[at]znu.ac.ir
2751
کارشناس معماری شرکت مشاور همکار دفتر عمرانی

اذانی - بهنام
behnam.azani[at]znu.ac.ir
2219
اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری            
سرپرست اداره ساختمان، تاسیسات، تعمیر و نگهداری

محمدی - علی
2254
مسئول نگهداری تأسیسات مکانیکی

قدیمی - بهروز
2321
مسئول برق و مخابرات

بیات - علی اکبر
2333
مسئول تأسیسات امور فاضلاب و تصفیه خانه ها

مسعودی مقدم - غلامرضا
2720
مسئول فضای سبز

زینل خانی - سیامک
2731
خدمات فنی طرح های عمرانی

محمدی - علی
2321