حوزه ریاست دانشگاه
معاونت‎ها
دانشکده‎ها
مراکز تحقیقاتی و پژوهشی
سایر ادارات، مراکز
انجمن‎ها، تشکل‎ها
امور پشتیبانی سامانه‌‌های دانشگاه

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مرکز فناوری اطلاعات    
آدرس پستی: دانشگاه زنجان - جنب کتابخانه مرکزی - مرکز فناوری اطلاعات - کد پستی : 38791-45371
نمابر: 32283079    
مدیر انفورماتیک

حق زاد کلیدبری - سجاد
s.haghzad[at]znu.ac.ir
2650
پشتیبانی ای میل

سیفائی - مریم
mailadmin[at]znu.ac.ir
2685
پشتیبانی وب سایت

شکوری نیا - کبری
master[at]znu.ac.ir
2392
پشتیبانی وایرلس و اکانتهای اینرنت

برجی - بهزاد
netmaster[at]znu.ac.ir
2700
پشتیبانی آنتی ویروس و vpn

حاتمی - محمد
admin[at]znu.ac.ir
2379